Gevinster 14/03-2016

Gentofte Kunstvenner indkøber hvert år kunst, som på årets generalforsamling udloddes til kunstforeningens medlemmer.

På generalforsamlingen den 14. marts 2016 udloddes 39 kunstværker. Du kan se dem ved at klikke på nedenstående links:

Du kan klikke på de enkelte billeder og se et større billede af kunstværkerne.

 

 

Reglerne for lodtrækning er følgende:
Alle enkeltmedlemmer deltager med 2 lodder. Juniorer med 1 lod. Par medlemmer og firmaer med 3 lodder. Har man ikke vundet i 3 år, er antallet af lodder det dobbelte. Efter 4 år uden at vinde tildeles man det oprindelige antal lodder x 3. Efter 5 år uden at vinde tildeles man det oprindelige antal lodder x 4, og så fremdeles. Når man vinder, går man året efter som hidtil tilbage til det oprindelige antal lodder og starter forfra. Der kan ved lodtrækningen kun vindes 1 hoved-gevinst, selv om det samme nummer trækkes flere gange.

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen som har betalt kontingent kan deltage.