Gevinster 21. 3. 2013

Gentofte Kunstvenner indkøber hvert år kunst, som på årets generalforsamling udloddes til kunstforeningens medlemmer.

På generalforsamlingen den 21. marts 2013 udloddes 35 kunstværker. Du kan se dem ved at klikke på nedenstående links:

Du kan klikke på de enkelte billeder og se et større billede af kunstværkerne.

Forsøgsauktion
Som noget helt nyt har vi i år udover ovennævnte 35 kunstværker fire kunstværker, som vi forsøgsvis sætter på en auktion - også på Generalforsamlingen. Du kan se kunstværkerne på denne side:

 

 

Reglerne for lodtrækning er følgende:
Alle enkeltmedlemmer deltager med 2 lodder. Juniorer med 1 lod. Par medlemmer og firmaer med 3 lodder. Har man ikke vundet i 3 år, er antallet af lodder det dobbelte. Efter 4 år uden at vinde tildeles man det oprindelige antal lodder x 3. Efter 5 år uden at vinde tildeles man det oprindelige antal lodder x 4, og så fremdeles. Når man vinder, går man året efter som hidtil tilbage til det oprindelige antal lodder og starter forfra. Der kan ved lodtrækningen kun vindes 1 hoved-gevinst, selv om det samme nummer trækkes flere gange.

Er man forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan man kun vinde gevinst, hvis man har medgivet et tilstedeværende medlem fuldmagt til at vælge på ens vegne, eller har indsendt en fuldmagt til sekretariatet. På gevinstlisten prioriteres, hvad man ønsker at vinde. Har man ikke mulighed for at prioritere, må det anføres på listen, hvilken type kunst man sætter mest pris på (maleri, litografi, keramik, glas, skulptur eller smykke.)

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen som har betalt kontingent kan deltage.